Adresa: Kralja Milana 18, 11000 Beograd, SrbijaNeki od projekata koje smo izvršili do sada:

RiTE GACKO (BiH, Republika Srpska)

- PROJEKAT REVITALIZACIJE BTO SISTEMA (BAGER-TRANSPORTERI-ODLAGAČ) (2011-2015)
Revitalizacija (rekonstrukcija) mašinske i elektro-opreme na kontinualnim sistemima PK “Gračanica”
Ÿ3 (tri) rotorna bagera Ÿ 3 (tri) pretovarna transportera
Ÿ3 (tri) utovarna bunkera Ÿ12 (dvanaest) transportera sa trakom
Ÿ2 (dva) odlagača Ÿ2 (dva) pretovarna kolica
Podizvođači: RB KOLUBARA-Lazarevac RJ KOLUBARA METAL, KALDERA COMPANY-Laktaši, MIKROKONTROL-Beograd, FLUIDOTEHNIC-Vrnjačka Banja, ANTIKOROZIJA-Gacko

RiTE UGLJEVIK (BiH, Republika Srpska)

- USLUGE NORMATIVNOG ISPITIVANJA BLOKA TE (2012)
Normativna ispitivanja sa utvrđivanjem osnovnih tehničko-ekonomskim pokazateljem rada bloka u normalnim eksploatacionim uslovima za dijapazon opterećenja od tehničkog minimuma do maksimalnog trajanja opterećenja.
Partner u konzorcijumu: Kotes-Group
- USLUGE SERVISIRANJA OPREME SISTEMA ’’TORNADO’’ (2014-2015)
Usluge servisiranja opreme sistema ’’Tornado’’ i podešavanje parametara regulacionih krugova bloka automatike bloka
Partner u konzorcijumu: Tornado i Kotes – Group
- USLUGE SERVISIRANJA OPREME SISTEMA ’’TORNADO’’ (2016)
Usluge servisiranja opreme sistema ’’Tornado’’ i podešavanje parametara regulacionih krugova bloka automatike bloka
Partner u konzorcijumu: Tornado
- USLUGE PROSIRENJA DCS SISTEMA ’’TORNADO’’ (2017)
Usluge proširenja DCS sistema Tornado, isporuka opreme kao i projektovanje proširenja DCS sistema Tornado
Partner u konzorcijumu: Tornado
- USLUGE SERVISIRANJA OPREME SISTEMA ’’TORNADO’’ (2019)
Usluge servisiranja opreme sistema ’’Tornado’’ i podešavanje parametara regulacionih krugova bloka automatike bloka
Partner u konzorcijumu: Tornado
- USLUGE IZRADE I PODEŠAVANJA DCS SISTEMA ’’TORNADO’’ (2019)
Usluge izrade i podešavanja regulacionih krugova u DCS-u
Partner u konzorcijumu: Tornado

KOLUBARA METAL D.O.O.(Republika Srbija)

- USLUGE PROJEKTOVANJA, ISPORUKAOPREME,PUŠTANJE U RAD POSTROJENJA ZA UZORKOVANJE UGLJA (2010)
Izrada projekta, isporuka tehnološke opreme i usluge za postrojenje ’’Uzorkovanje III faze Suve separacije – Vreoci’’
Partner: Eriez Magnetic Europe Ltd

TE-KO KOSTOLAC(Republika Srbija)

- TERMOTEHNIČKA ISPITIVANJA BLOKA A2 (2011)
Organizacijatermotehničkihispitivanja, utvrđivanjetermičkihkarakteristika
Partner u konzorcijumu:Kotes-Group
- DELOVI ZA EŠ BAGERE (2016)
Isporuka rezervnih delova EŠ Bagera od proizvođača NKMZ Ukrajina

PANONSKE TE-TO (Republika Srbija)

- MODERNIZACIJA POSTROJENJA-NABAVKA DOBARA ZA REKONSTRUKCIJU GASOVODA (2016)
Isporuka robe za modernizaciju postrojenja-renkonstrukcija gasovoda.
- REZERVNI DELOVI ZA TURBINU (2017)
Isporuka delova za turbinu i nadzor na ugradnji i remontu parne turbine T-110/120-130
- DELOVI ZA KOTAO (2018)
Isporuka rezervnih delova za kotao pogona TE-TO Novi Sad proizvođača OAO“ТКЗ“ Taganrog

TERMOELEKTRANA NIKOLA TESLA – TENT (Republika Srbija))

- DELOVI ZA TURBOAGREGAT LMZ TENT A (2017-2018)
Isporuka rezervnih delova za remont turbine LMZ K200-130 (PVK-200-1) proizvođača AO „KZAЭM“ Kaluga
- DELOVI ZA TURBOAGREGAT LMZ TENT A ( 2019)
Isporuka rezervnih delova za remont turbine LMZ K200-130 (PVK-200-1) proizvođača OOO“Севтехмаш“ Sankt Peterburg

BELGRADE AERPORT D.O.O. BEOGRAD ( Republika Srbija )

- DELOVI ZA TRANSPORTNI SISTEM (2019-2020)
Isporuka rezervnih delova za transportni sistem prtljaga proizvođača PROFLUSS, proizvođač Profluss GmbH